این سایت فروش آثار آیت الله مهدی احدی می باشد تمامی کتاب های ایشان دارای مجوز از وزارت ارشاد است و ناشر کتاب ها سید جمال الدین اسدآبادی می باشد.